Kapitalanskaffning

Öppna investerarnas ögon
och öka deras tillit

I en tid med otaliga investeringserbjudanden kan det vara svårt att få sitt bolag att sticka ut. Dessutom är det viktigt att kommunicera så att marknaden förstår bolagets potential och vision.

En attraktiv presentation av bolaget öppnar investerarnas ögon och ökar deras tillit, därför är det viktigt med professionell kommunikation vid kapitalanskaffning.

Investor Target

Vi på Investor Target hjälper er identifiera och attrahera rätt investerare. Vidare ser vi till att kommunicera med marknaden på ett sätt som väcker intresse och tydligt förklarar vad som gör ert bolag attraktivt. Genom ett upparbetat nätverk inom finansiell media ser vi till att ert erbjudande når ut i de mest relevanta kanalerna, vid rätt tidpunkt.

Vårt utbud av tjänster inkluderar:

  • Kapitalanskaffning
  • Investor targeting
  • Kommunikationsstrategi
  • Memorandum och teaser
  • Investerarträffar
  • Marknadsföring mot investerare
  • Kontakt med Corporate Finance och emissionsinstitut
  • Aktivt stöd genom hela processen

Kommunikation vid kapitalanskaffning

Det finns gott om framgångsrika företag som har misslyckats med att resa kapital.
De saknade ofta förmågan att kommunicera med investerare. En strategi som klargör vilka investerare som söks, och hur man ska attrahera dem, är grunden till en lyckad emission.

Kommunikation vid emissioner handlar inte enbart om att presentera ett erbjudande för investerare, det är även en möjlighet för bolag att framställa sig som trovärdiga och professionella mot kunder.

Välkommen att kontakta oss

    *Obligatoriskt