IPO i First Venture – Investor Target IR-partner

juni 11, 2021

Om First Venture

First Ventue investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet.  Investeringar sker i bolag som befinner sig i eller nära en kommersialiseringsfas och oftast med en stark medvind i form av megatrender för att maximera potentialen att bli ledande inom sina respektive branscher. First Venture genomför nu en kapitalanskaffning om 245 miljoner kronor och notering på Nasdaq First North för att följdinvestera i befintliga portföljbolag samt för att utvidga investeringsportföljen.

IR och marknadsföring

Investor Target har anlitats som IR-partner under transaktionen för att producera budskap för investerare, strategi för optimal räckvidd samt marknadsföringsmaterial för bolagets IPO om 245 MSEK och notering på Nasdaq First North. Under teckningsperioden, 11-23 juni, och under noteringsperioden i början av juli kommer First Ventures budskap att höras i börspoddar, synas i intervjuer och i utvald börs- och finansmedia.

Se mer material på emissionssidan.