Övertecknad företrädesemission i GPX Medical

oktober 14, 2021

Om GPX Medical

GPX Medical är verksamt inom medicinteknik och fokuserar just nu på att kommersialisera sin första produkt, NEOLA®, en utrustning för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn. Produkten förväntas CE-märkas och beviljas FDA-tillstånd under 2023 för att sedan marknadslanseras där USA är bolagets viktigaste marknad. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och genomförde under hösten en företrädesemission om ca 25 MSEK.

Emissionsmarknadsföring

Investor Target är en kommunikationsbyrå med inriktning på investerarrelationer samt kommunikation vid kapitalanskaffning och ägarspridning. Investor Target anlitades för att marknadsföra emissionen mot nya investerare och GPX Medicals företrädesemissionen tecknades till ca 33 MSEK, en teckningsgrad om ca 120 %.

Läs mer om bolaget här.