Kancera genomför företrädesemission, marknadsförs av Investor Target

maj 5, 2021

Om Kancera

Läkemedelsbolaget Kancera utvecklar en ny klass av läkemedel för effektivare behandling av hjärtinfarkt, svåra virusinfektioner och avancerad cancer. I syfte att stärka bolaget finansiellt inför expansion av verksamheten med fokus på det senare området och nästa fas av kliniska studier genomförs en företrädesemission om cirka 100 MSEK.

Emissionsmarknadsföring

Investor Target anlitades för att marknadsföra emissionen, som under teckningsperioden 5-19 maj kommer att synas i digitala börs- och finanstidningar.

Se emissionssidan här.